JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Transportstyrelsens upphandling avseende registreringsskyltar

[2018-11-21] Kammarrätten i Jönköping

Kammarrätten har i dag beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål nr 2225-18, rörande Transportstyrelsens upphandling avseende registreringsskyltar.

Kammarrättens beslut innebär att förvaltningsrättens dom står fast och att det ska göras en ny anbuds­utvärdering varvid bolaget som ansökte om överprövning ska anses uppfylla vissa, i upphandlingsdoku­mentet särskilt angivna, krav.

Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. 

Senast ändrad: 2018-11-21

För mer information kontakta: